დიზაინ სტუდია, გრაფიკული სტუდია, ვებ საიტი, კორპორაციული სტილი, პროგრამირება, ოპტიმიზაცია, დიზიანი, ვებ პროგრამირება, პროგრამული უზრუნველყოფა, სოციალური მედია, ონლაინ მარკეტინგი, ფლეშ ბანერები, ფლეშ ანიმაცია, ინტერაქტიული რუკა, მართვის სისტემა (CMS), ვებ კონსულტაცია
testText=42 GRADUSI is an award winning full service digital marketing company, based in Tbilisi, at 42 N. We are the first Georgian company, which participated in European web design competition and was granted the prestigious reddot design award in 2010 for outstanding design achievements. We pride ourselves on our reputation for delivering top quality solutions to our customers in wide area of WEB DEVELOPMENT, CORPORATE DESIGN, EMAIL MARKETING, ONLINE MEDIA, AND SEARCH ENGINE OPTIMIZATION. We understand how marketing activities and technologies work as part of a cohesive program and help you build a comprehensive strategy that incorporates all online and offline marketing initiatives into one plan for success. Our strong advantage in application of integrated approach is strategic partnership with PROPAGANDA - full service marketing company. Our flexible, tailored services to your company are aimed at advancing your competitive edge, enhancing operations, decreasing costs and increasing sales. 42 GRADUSI is dedicated providing exceptional quality services and products for our customers. Our project teams are result oriented and always aimed at creation of highest added value in every project, notwithstanding its size and budget.
testText=42 GRADUSI developed a unique capability product for Georgian digital market - 42 CMS, Content Management System that helps our clients to keep their websites in control. With our intuitive and simple solution, you'll ensure your website stays current, even as the world around you continues to move in unexpected directions. You can add content, change pages, administer roles and augment functionality quickly and easily, giving you flexibility and the ability to take proactive action as market conditions change and your company's goals evolve. 42 CMS is combining simplicity of management and user-friendly, intuitive interface with powerful capabilities, which do not limit designer's work, provide practically unlimited flexibility and straightforward information management with minimal workforce. Currently it works for sites operating on both PHP and FLASH platforms. With 42 CMS you can create pages that are search engine optimized from the very beginning and moreover, you can utilize its functionality to adjust web site with new SEO realities. Due to modular architecture of 42 CMS, we can effectively develop new, customized modules designed according to client's demand.
testText=A brand or company name instantly communicates the essence of your business. Having a distinctive and cohesive corporate image is essential. From concept to completion, 42 GRADUSI can transform the way your company image is perceived, create a new identity or refresh a dated logo. Our designs will project the philosophy of your organization, providing a catalyst for a forward-looking approach to doing business. Whether this new corporate identity will be introduced into a striking corporate brochure, company website, or a pithy annual report, we will work with you in a team environment, to assess your company's objectives. After carrying out the necessary research into both your company and your market place in partnership with full service marketing company PROPAGANDA, we will create various designs for your direction and approval. The final stage will be the product that makes significant input in achievement of your company's strategic objectives. Corporate Identity services we can offer:

- Logo Design
- Corporate forms (invoice, letterhead, fax, envelope, etc.)
- Marketing literature (brochure, flyer, annual report)
- Print guide
- Brand book (in partnership with PROPAGANDA)
- Branded environment (office environment design)

testText=42 GRADUSI offers innovative digital marketing instrument for Georgian market - 42 Email (newsletter) Marketing. Email marketing tool allows conducting email marketing campaigns developed for various purposes such as direct sales, informational, customer retention, or education. The advantage of 42 Email Marketing is capability of being operated both as a standalone web software, completely independent from the web site platform, or, as a fully integrated module into website content management system (42CMS). Our digital marketing team provides consulting on preparation, planning and implementation of email marketing campaigns. Consulting includes target audience profiling, development of strategies for event timing, triggering and result analysis. Programming architecture of the product enables designer to develop email message or newsletter without limitations in design and administrator can work with fully manageable content. Advanced feature of the product provides creation capability of target groups and development of customized messages for each of them according to their profile. At any stage of the campaign administrator is able to measure dynamic statistical and personal results: - Which recipients viewed the message
- How many recipients viewed the message
- Statistics on links that has been followed Our email marketing product is localized - it allows simultaneous management of various language versions.
testText=42 MAP is an interactive vector map developed by 42 GRADUSI based on Flash and SQL technologies with a custom design web interface having wide information placement and management capabilities. Currently there are two versions of the map: Single-level - the map with different types of objects placed on it Multi-level - the map that might have several sub levels (after selecting map area, it magnifies and more detailed, larger map of selected area loads). The map has capability to accommodate several object systems linked to corresponding information: pictures, text, and links. The information and how it is displayed on the map can be handled by the user-managed database. The interactive map has capability to display information as a table with formatting chosen by the client. The 42 Map back end database can be designed according to the needs of a client. Its major advantage is a simple management process and intuitive interface. For more information, please download the presentation.
testText=Propaganda is a full service marketing company, created in 2010 by Georgian and American experts with extensive working experience on local and international markets. Propaganda is a strategic partner for 42 GRADUSI. Full service is an ambiguous notion in a certain sense, though not in Propaganda's case. In-house IT talent and strong design group in coherence with marketers permanently strives to deliver brand promise by offering real added value to customers in a wide area of marketing services. Innovative methodologies for development of result-oriented marketing products, synthesis of creative thinking and in-depth analysis for strategic planning development are among unique approaches utilized by Propaganda to transform its clients for success. Products offered by Propaganda include development of marketing strategy, branding strategy, instruments for brand management, visualization of branded environment, creative concept and design, and event marketing. For additional information please contact: www.propaganda.ge
testText=Driving clients to your website and increasing the exposure of your business is the goal of 42 GRADUSI's online marketing services. We will create an online buzz for your business, which will increase company sales offline or online. We offer e-Marketing services for just about every one of your online needs. Precisely targeted contextual advertising, effectiveness of spent marketing budget, attractiveness of your banners and digital multimedia will become a very important factor driving more traffic to your website and lead to easily generating more sales. 42 GRADUSI offers the following online advertising Services: - Digital Advertising (flash banners, clip design and placement)
- Google AdWords Setup and Maintenance
- Website Content Development and optimization
- Pay per click advertising
- Development of landing pages
testText=In the fast-changing world of online marketing there is one thing that will remain in this world notwithstanding the developments in technology: search engines. Internet users are overwhelmingly using search engines to find the information and products they are looking for, so make it easy for them to find your site by enhancing your SEO strategy. We strive to not only get your site ranked high on the non-paid, or organic listings on major search engines like Google, Yahoo!, Bing and MSN, but to also increase the amount of traffic to your site. Our SEO process brings unique, tailored solutions for your website whether it is a small business or large corporation site. We make it our business to understand both how search engines list your site and your customers' thought processes and behavior, through continual research of how people search for your products and services. 42CMS - our content management system takes a 'search engine view' of CMS-generated pages before they go live, ensuring your site retains optimum search engine performance. Give us a call today for more detailed information!
testText=42 GRADUSI designs and implements social media strategy that fits into and advances goals of your company's overall marketing strategy, utilizing powerful new opportunities for your brand on Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube and blogging sites. We provide tailored solutions for your company by planning social media campaigns, building customized web pages on major social networking sites, assisting you to develop content creation and damage control strategies and measuring impact of those strategies. Before user-generated content became so pervasive, consumers learned about brands and products from (a) one-to-one word of mouth (b) press reviews or (c) advertising. Social marketing has elements of all of these, making it a bit more complex, but also creating fantastic opportunities for establishing stronger ties with consumers. No matter what you think about social media personally, your customers are moving online and into the social web in droves, meaning if you already have started thinking about strategy using web 2.0 factors in your business, every day is important. So, contact us today!
testText=Everyone working for 42 GRADUSI enjoys calm, friendly, creative, result and personal development oriented environment. High quality, responsibility and professionalism are must, but not enough to be part of the 42 GRADUSI team. We demand personal and professional development from our employees and try to provide means, advice and create encouraging atmosphere, where everybody feel necessity of permanent study to increase knowledge, professional capacity and stay ahead of tide in his/her field. If you are ready to work in such atmosphere, have creativity, professional knowledge of conceptual design and graphic design programs (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash), or alternatively, are web programmer specializing in PHP or .NET programming environments, please send your resume and portfolio to vacancy@42gradusi.com. Please, provide description of application field in the subject line of message (DESIGN or PROGRAMMING). Depending on your qualifications, capabilities and prospect, individual decision might be made on internships. If this is the case, please indicate in the message subject line besides the sphere the word INTERNSHIP, e.g. (DESIGN INTERNSHIP or PROGRAMMING INTERNSHIP).
testText=42 GRADUSI follows the simple truth that your website can make the difference between you and your competitors. If you do not have a web site designed yet or need to have your current website re-designed we can assist you to design a high end website that will help you attract new clients and expand your business. Our website design team uses the latest cutting edge technologies and ensures your website and corporate image represents your business at its best. Simple web design is not sufficient anymore in fast developing digital world. Experience Design, the practice of designing environments, such as a website, with an emphasis placed on the quality of the user experience, is core to understanding how to enhance a Web Presence. In the process of experience design development, every important aspect has to be on place: - Information Design
- Site Architecture Design
- User Profiling
- User Scenario Profiling
Development process utilizes many sources, including psychology, linguistics, cognitive science, information architecture and heuristics. We consider all of these sources and more to help you create a Web Presence that has the ultimate user experience.
testText=A quality design is virtually useless without well-executed backend architecture to support it. At 42 GRADUSI, we build and deploy superior cutting-edge server-side solutions utilizing a wide range of current technologies available, including PHP, ASP, Java, Flash ActionScript, MS SQL, MySQL, and XML, to develop powerful and efficient applications. Whatever the web project, our approach ensures that the user experience is clear and compelling and the functionality of the site executes seamlessly. The 42 GRADUSI development team also boasts proven successes in the development of customized, user-friendly CMS application modules based on our advanced CMS base application. Moreover, our vast expertise in localization projects continues to grow as we deliver scalable multi-lingual solutions with every project we accomplish. Whether you need to increase sales, reduce operational costs, launch a new product, train your employees, or enhance your communication with your constituents, 42 GRADUSI's web services / application development capabilities can assist you to meet or exceed your goals. Core business objectives are the driving force behind all our development projects, whether the solution is a cutting-edge image website, a multilanguage news portal, corporate intranet, or a dynamic eCommerce site.
testText=At all stages of project development our projects are managed with quality and ultimate aim to deliver highest value to customer - clear and comprehensive procedures, advanced electronic CRM (Customer Relationship Management) and quality management systems combined with friendly style of staff and cozy, welcoming atmosphere at our office creates unique experience for our customers. Satisfying our client is fundamental to our business and has been the leading factor in our success. We make ourselves available to our clients for advising, training, and assistance on all their web and design needs 7 days a week!
testText="Every single project is special for us and starts with assessment of your company's strategic objectives, market place and target audience. After analysis our project team develops design and structure concept for your review and approval. High professionalism, creativity and close collaboration with you enable our team to meet your highest expectations, convert your target audience to your clients and make every project a success story." - 42 team.